BİZDE EĞİTİM

Eğitim Modelimiz

 

Programımız çocuk merkezlidir. Esnek ve eklektik bir yapıdadır. Oyunu temel alır.

Programda keşfederek öğrenme önceliklidir ve yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır.

Günlük hayattaki deneyimlerin ve sosyal ilişkilerin eğitim amaçlı kullanılmasını teşvik eder.

Program, kültürel ve evrensel değerleri dikkate alır.

Eğitim modelimizde aile eğitimi ve katılımı önemlidir.

Temel ilke ve hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz eklektik eğitim modelimiz, anlayış olarak bütüncül, yapı olarak da sarmal bir modeldir ve tüm gelişim alanlarını kapsar.

Eğitim modelimizde yalnızca bir yaklaşımı esas almak yerine, bir çok yaklaşımı temel alarak bütüncül ve sarmal bir model oluşturduk.

                       

                         EĞİTİM MODELİMİZDE TEMEL ALDIĞIMIZ YAKLAŞIMLAR

 

MONTESSORİ:

Bu yaklaşımın temelinde çocuk vardır. Öğretmen uygun çevreyi hazırlamak ve çocuğun çevresi ile etkileşime geçmesinden sorumludur.  

GEMS:

Amacı, çocuklara temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir.

Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünen bireyler yaratmaktır.

Öğrencilerin fen ve matematikteki temel kavramları anlamalarını sağlamak ve temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermektir.

PROJE TABANLI EĞİTİM:   

Aktif öğrenmeyi sağlayan,                                                                                                                     

Üst düzey düşünme becerileri geliştiren ve öğrenmede merak uyandıran,

Problem çözmeyi ve yaratıcılığı geliştiren, derinlemesine öğrenmeyi cesaretlendiren güvenilir bir öğrenme ve öğretme yoludur.

REGGİO EMİLİA:

İşbirliğini destekleyen, bireysel ve grup olarak araştırmayı vurgulayan, sevgiyi pekiştiren, iletişimde iki yönlü süreci işleten bir yaklaşımdır. Okul öncesi sınıflarda çocuklar ve öğretmenin birlikte öğrendiği, konu ya da proje ağırlıklı bir program uygulanmaktadır.

PYP:                                                             

Çocukları çevreleyen sosyal ve fiziksel dünyayı aktif olarak öğrenmelerini amaçlamıştır.

Bilginin tek başına yeterli olmadığı; kavram, beceri ve tutumların da geliştirilmesini öngörmektedir.

Araştıran, sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, riskleri göze alan, duyarlı bireyler yetiştirmek ön plandadır.

ÇOKLU ZEKA:

Çoklu zeka kuramına göre çok sayıda zeka alanı vardır ve bu zeka alanları kendini çeşitli biçimlerde gösterebilir.

Zeka alanlarının kişiye özgü olduğunu kabul eder ve zeka alanlarının doğru uyaranlarla güçlendirilmesini hedef alır.

Bir öğrenmeyi gerçekleştirmenin çeşitli yollarını gösterir ve öğretmenin çocuğun zeka alanına uygun öğretme metodunu gerçekleştirmesini sağlar.

Eğitim geleceği kazanmaktır!