BİZDE EĞİTİM

Yabancı Dilller

 

 

1.İNGİLİZCE
Anaokullarımızdaki İngilizce Programı’nın temel amacı, İngilizcenin zevkli ve eğlenceli bir şekilde edinilmesinin ilk adımlarını atmaktır. Başlangıç seviyesindeki iletişimleri için gerekli olan kelimeleri öğretmek, İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini oluşturacak temel oluşumları sağlamak ve genel olarak gelecek yıllardaki Yabancı Dil öğretimine yönelik bir alt yapı hazırlamaktır.

İngilizce Eğitim Saatleri:

3 ve 4 yaş sınıflarında haftada 5 Saat

5 yaş sınıflarında haftada 7 Saat

6 yaş sınıflarında haftada 10 Saattir. 

HEDEFLER ;

Anaokulu’nda öğrencilerin; 
• Türkçe’den başka dillerin de olduğunun farkına varması, 
• Yabancı dili öğrenmeye ve iletişim kurmaya istekli olması, 
• İhtiyacı olduğunda yabancı dili kullanabilmesi, 
• Duyduğunu anlayabilmesini ve konuşma becerilerinin gelişmesi 
hedeflenmektedir. 
Buna göre öğrencilerden beklenen hedef davranışlar;
• İngilizce’yi öğrenmeye ve kullanmaya istekli olmak,
• Programdaki konuları öğrenmek,
• Drama aktivitelerine, şarkı ve oyunlara katılmak, 
• Yönergelere karşılık vermektir.

2.İSPANYOLCA

Okul öncesi dönemde çocuğun kalıcı belleğinin güçlendirilmesi, global bir birey halini alabilmesi ve özgüveni için ikinci yabancı dil bilmesi oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

Kurumumuzda ikinci yabancı dil olarak İspanyolca öğretilmektedir. İkinci dil olarak tercih edilmesinin nedeni yapılan araştırmalara göre tüm dünyada İngilizceden sonra en çok kullanılan ikinci dil olmasıdır.

İspanyolca Eğitim Saatleri:

İspanyolca, 5 ve 6 yaş öğrencilerimize haftada 4 saat olarak verilmektedir.

Bu süreçte hedefimiz temel İspanyolca kelimeleri/kavramları öğrenmesi, basit cümleler kurabilmesi ve dinlediğini anlayabilmesidir.

 

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER

Yabancı Dil öğretimi ile anaokulu temel programı eşgüdüm sağlayarak klasik öğretimden çıkarıp, her çocuğun kendine özgü öğrenme özellikleri göz önüne alarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle sağlanmaktadır. 

Dil öğretiminde farklı metotların bir birleşimi olan eklektik metot esas alınmaktadır. Bu metoda göre tasarlanan, görsel, işitsel ve uygulayarak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde yabancı dil iletişim aracı olarak kullanılıp kazanım yoluyla öğrenme gerçekleştirilmektedir. Soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından hareket edilerek yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulmaktadır. 

Böylece, çocuklar yabancı dilleri şarkılar, resimli kartlar-çeşitli objelerle oynanan oyunlar, aktiviteler ve hikayeler yoluyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. Eğitim planı öğretmeninin temalarına uygun olarak hazırlanmış, ders planıyla örtüşmektedir. Ana dillerinde yeni kavram ve sözcükler öğrenilmesi yabancı dil edinimini kolaylaştırmaktadır.

Eğitim geleceği kazanmaktır!