Okulumuzda uygulanan eğitim programı; çocuğun tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini hedef alan "Gelişimsel" bir program olup, anlayış olarak bütüncül, programlama yaklaşımı olarak da sarmal bir yapıdadır.
Çocukların gelişimsel gereksinimleri karşılanırken, gelişim alanlarının her biri ile olan dinamik etkileşimi desteklenerek, tüm gelişim alanlarındaki davranışların daha üst düzeye çıkartılması, çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi hedeflenir.

Bu program ile çocukların;
• Birer öğrenen olarak; kendi bilgi, beceri, tutum, davranış ve kavram düzeylerini sorgulaması,
• Ne öğrenmek istediklerine, en iyi nasıl öğreneceklerine karar vermesi,
• Hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, kendi ilgi alanlarının farkına varması,
• Ailesinin dışında yaşıtlarıyla ve büyüklerle olmayı öğrenmesi, bağımsız davranışlar geliştirerek kendisinin ve başkasının duygularını fark etmesi,
• Araştırma ve öğrenmeye ilgi uyandırılması, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi,
• Sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma , paylaşma davranışlarının geliştirilmesi,
• Kendine güven ve saygı duyması, öz denetim kazandırılması,
• Dil kullanımı ve sözcük dağarcığının geliştirilmesi, Türkçe’yi doğru, güzel konuşması ve eğlenerek, sezdirerek, oynayarak öğrenmeleri sağlanır.


ÖĞRENCİLERİMİZE KAZANDIRILMASI HEDEFLENEN GELİŞİM ALANLARI

Sosyal gelişim: Çevresindeki kişilerle olumlu ilişki kurabilmek, grupla işbirliği içinde çalışabilmek, kendine veya başkalarına ait eşyaları paylaşabilmek gerektiğinde lider olabilmek, gerektiğinde lideri izleyebilmek, birlikte yaşamanın gereklerini yerine getirebilmek,
Psikomotor (Fiziksel) gelişim): Yaşına ve gelişimine uyan bedensel koordinasyon gerektiren (koşma, yürüme, atlama, tırmanma, sıçrama v.b) hareketleri yapabilmek, el ve göz koordinasyonunu sağlayan çalışmaları (şekil çizme, kesme - katlama, takma - çıkartma, vb.) yapabilmek,
Duygusal gelişim: Yaşadığı duyguları fark edip uygun şekilde ifade edebilmek, başkalarının konuşmasını dinleyebilmek, yaşına uygun düzeyde sebep - sonuç ilişkisi kurabilmek, kendi düzeyinde tanımlamalar yapabilmek,merak ettiğini sorabilmek,
Bilişsel (Zihinsel) Gelişim: Rakamları tanıyabilmek,nesne, varlık ve olayların özelliklerini(renk - şekil - boyut) ayırt edebilmek, gözlemlediklerinin sonuçlarını söyleyebilmek, günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilmek,
Özbakım Becerileri: Kendini ve başkalarını kaza ve tehlikelere karşı koruyabilmek, giysilerini kendi başına giyip çıkarabilmek, farklı türdeki yiyecekleri kendi başına yiyebilmek, kişisel temizliğin önemini anlayıp bunu uygulayabilmek, içinde bulunduğu çevreyi temiz tutabilmek,
Alışkanlıklar: Zamanını verimli olarak kullanabilmek, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirebilmek, sınıf içi çalışmalara katılım göstermek, verilen kriterlere uygun olarak çalışabilmek gibi konuları kapsar. Bu amaçlara ulaşmak için okul - aile işbirliği içinde ilk adımlar atılır.

REHBERLİK PROGRAMI

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın okul yaşamları, sosyal iletişim becerileri, öğrenme yetileri üzerinde çok önemli bir işleve sahiptir.
Gelişim dönemleri içerisinde, en yoğun ve hızlı öğrenme çağının 0-6 yaş arasında gerçekleştiği bilimsel bir gerçektir.
Öğrenmenin en yüksek olduğu bu dönemde, Rehberlik , okul yaşantısında çok önemli işleve sahiptir ve okul-aile-çocuk üçgeni içerisinde yer alır. Çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması ve destekleyici rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesinde bu üçgenin en sağlıklı şekilde kurulması çok önemlidir.

Rehberlik çalışmaları, anaokulu çalışmalarının gelişimsel bakış açısıyla hazırlayarak,

• Çocukların okul uyumuna yardım
• Bireysel farklılıkların takibi
• Gelişimsel rehberlik hizmetleri
• Aile danışmanlığı
• Önleyici rehberlik hizmetleri

Olmak üzere beş temel alanda hizmet vererek, çocuklarımızın verimli ve bilinçli bir şekilde gelişimlerine yardımcı olur.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler eğitimi, bireye; kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir. Çocuklara, başka insanlara değer vererek kendi yaşamlarını zenginleştirebileceklerini öğretir.

Günümüzde eğitim alanında da değerler eğitimi önemsenmekte, değerlerin çocuklara nasıl aktarılacağı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bilişsel süreçlerin yanı sıra yaşantıya yönelik uygulamalar da okulda uygulanan değerler eğitimi programı içinde yerini alır.

Anaokulumuzda başlatılan Değerler Eğitimi programında, sınıf öğretmenleri tarafından Sevgi – Saygı, Arkadaşlık, Yardımlaşma – Paylaşma, Duygularla Baş Edebilme, Sorumluluk, İşbirliği, Mutluluk, Barış – Hoşgörü konularıyla ilgili sınıf içinde oyun etkinlikleri gerçekleştirilir.